Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie

Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego do zdjęć,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Baran.
 • E-mail: biblioteka60@poczta.onet.pl
 • Telefon: 486770048

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie
 • Adres: Bolesława Prusa 4
  E-mail: biblioteka60@poczta.onet.pl
 • Telefon: 486770048

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie 26-720 Policzna ul Bolesława Prusa 4 

Budynek jest siedzibą Ochotniczej Strażt Pożarnej.

Biblioteka mieści się na I piętrze.

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

- schody

- brak windy

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

Filia Biblioteczna w Czarnolesie 26-720 Policzna , Czarnolas 40

Budynek jest siedzibą Ośrodka Zdrowia SPZOZ

Filia mieści sie na I pietrze

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Występującymi barierami są:

- schody

- brak windy

-brak toalet dla osób niepełnosprawnych

Filia Biblioteczna w Zawadzie Starej 26-720 Policzna, Zawada Stara 36 A

Budynek jest siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej

Filia mieści się na parterze

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych

Występujacymi barierami są

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

- brak toalet dla niepełnosprawnych

 

 

Nasza placówka

                                                                                                                                                                                                 

GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI:

poniedziałek

8.00 - 16.00

wtorek

8.00 - 16.00

środa 

9.00 - 17.00

czwartek    

8.00 - 16.00

piątek 

8.00 - 16.00

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zapraszamy do współtworzenia księgozbioru biblioteki.

Czytelniku, jeśli masz propozycję książki, która Twoim zdaniem powinna znaleźć się w naszej bibliotece to prześlij

jej tytuł i autora na e-mail: biblioteka60@poczta.onet.pl .

Chętnie rozważymy Twoją propozycję.