Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania

danych osobowych czytelnika

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1). Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie
ul. Bolesława Prusa 4 26-720 Policzna tel. (48) 677-00-48 e-mail; biblioteka60@poczta.onet.pl
2). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • zapisu do biblioteki
  •  korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  • dochodzenia roszczeń
  •  jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikającychz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach.

4). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5). Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6). Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7). W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8). Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9). Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Szanowni Państwo, w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osbowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie(ul. Bolesława Prusa 4, 26-720 Policzna, telefon kontaktowy: 48 677 00 48).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych. 

Nasza placówka

                                                                                                                                                                                                 

GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI:

poniedziałek

8.00 - 16.00

wtorek

8.00 - 16.00

środa 

9.00 - 17.00

czwartek    

8.00 - 16.00

piątek 

8.00 - 16.00

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zapraszamy do współtworzenia księgozbioru biblioteki.

Czytelniku, jeśli masz propozycję książki, która Twoim zdaniem powinna znaleźć się w naszej bibliotece to prześlij

jej tytuł i autora na e-mail: biblioteka60@poczta.onet.pl .

Chętnie rozważymy Twoją propozycję.